• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor pieniężny jest stałym procesem zmiany oszczędności w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów pieniężnych i rzeczowych za pomocą instrumentów walutowych. Inaczej powiadając rynek pieniężny absorbuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów mających go w nadmiarze do tych, jacy go potrzebują. Jednym z rodzajów rynku pieniężnego jest rynek pieniężny, jakiego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tu w związku z tym lokaty przez zastosowanie czeków, weksli, oraz kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy aniżeli jeden rok oraz użytkuje się tutaj instrumenty pieniężne, jakimi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – lokaty to także rozwój, przetestuj Wsparcie MŚP Podkarpackie. Są to dwa fundamentalne elementy, bez których nie może egzystować rynek monetarny.

Categories: Biznes

Comments are closed.