• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie są w stanie być rozmaite, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały właściwie rzeczową wydajność, a na obszarze działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny posiadać godziwą głębokość, żeby rury osłonowe i filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z pierścieni betonowych czy też z tworzywa sztucznego – sprawdź studnia głębinowa szczecin. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do zamykania przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru słusznej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.